Over Wereldse kleuren

Stichting Wereldse kleuren is in januari 2020 opgericht. Voorafgaand daaraan hebben Anje, Dilek en Annemiek ruim een jaar met elkaar besproken hoe  ze hun kennis, ervaringen en ideeën zouden kunnen koppelen. Anje deed  al eerder ervaring op met een winkel in tweedekans kleding; Dilek was op dat moment bezig met het begeleiden van een groep vrouwen in de Hertogenwijk en Annemiek werkt  als re-integratiecoach.

Door dat allemaal bij elkaar te brengen ontstond Wereldse Kleuren. 

Met de subsidie van  de provincie Gelderland in het kader van leefbaarheid, konden ze hun ideeën omzetten in daden. Het ideale pand daarvoor stond in Tiel aan de Weerstraat 3 en ondanks Corona zijn ze op 13 oktober van hetzelfde jaar gestart.

Onze visie:

Wereldse Kleuren biedt een plek aan vrouwen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, om (opnieuw) hun plaats in de maatschappij in te nemen. Wij geloven dat het concept ‘voor en door vrouwen’ een veilige omgeving biedt om persoonlijk te kunnen groeien en/of om door te stromen naar regulier werk. Er is plaats voor iedere vrouw, ongeacht kleur, religie, afkomst, geaardheid of wat dan ook en er is respect voor elkaars diversiteit. De gedachte is dat je van elkaar kunt leren. 

Onze vrijwilligsters komen van verschillende kanten/uit verschillende hoeken. Zo heeft  de  stichting een contract met Werkzaak Rivierenland zodat we vrouwen in een sociaal activeringstraject kunnen begeleiden.. Andere vrijwilligsters komen met een WIA- of Wajong-uitkering en weer anderen melden zichzelf omdat ze willen bijdragen aan het werk van Wereldse Kleuren. 

Als stichting zetten we de winkel op en bedenken we de workshops, waarbij Dilek en Annemiek eindverantwoordelijk zijn, als bestuursleden van de stichting. We zorgen voor de professionele begeleiding en proberen in gesprek met alle vrouwen te zoeken naar datgene waar ze blij van worden én waar ze wat mee kunnen. 

Maatwerk dus en overzichtelijke doelen waaraan gewerkt kan worden.